Top Tag

Aj vás možno trápi klimatická kríza, ktorej ľudstvo momentálne čelí a zvažujete, akými krokmi chrániť našu planétu. Aj v oblasti priemyslu sa to dá a naša spoločnosť Schoeller Alibert je toho príkladom. Dlhodobo je politika firmy zameraná práve na ochranu životného prostredia, ktoré je tak dôležité a jeho význam pociťuje každý z nás. Odpoveď je pre nás v tomto smere jednoznačná, a to je udržateľnosť. Tento princíp sa usilujeme uplatniť na našich produktoch, ale zároveň sa snažíme chrániť aj obnovovať ekosystémy. Čo to v praxi znamená? Naši zákazníci môžu odovzdať staré prepravky späť do výroby, kde produkty prebiehajú recykláciou, to znamená, že sa nevyrábajú nové a nové výrobky, ale upravujú už vyrobené. Takýmto spôsobom umožňujeme fungovanie tzv. obehového hospodárstva.

strom

Aké výsledky sme zatiaľ dosiahli? Stojí za zmienku, že jedna tona starých prepraviek https://www.schoellerallibert.com/sk/novinky/jedna-tona-starch-prepraviek-jeden-nov-strom znamená výsadbu jedného stromu. Pýtate sa, koľko ich máme vysadených doteraz? Odpoveď vás prekvapí. 5200 stromov – pričom veríme, že ide len o prvotnú etapu a čaká nás ešte veľa rokov obnovovania. Stále to však nie je zanedbateľné množstvo vzhľadom na to, že hovoríme o 5,4 hektároch lesa. Akým spôsobom sa spracúvajú vykúpené prepravky, aby sa dali funkčne využiť? Tieto prepravky sa vyčistia, rozdrvia, umyjú a vysušia a následne sa ako recyklovaný materiál môžu upraviť ako produkty určené na spotrebu zákazníkom našej spoločnosti.

stare prepravky

Tieto recyklačné služby sa týkajú aj plastových výrobkov určených na prenos potravín, takže sú dostatočne bezpečné a stabilné. Záchrana našej planéty je aj naša zodpovednosť, a preto v tomto smere budeme vyvíjať stále nové a nové možnosti. Je dôležité tiež povedať, že nejde “len” o výstavbu jedného stromu, čo je veľmi efektívne riešenie, ale o zodpovednosti nás všetkých. Preto je nevyhnutné spolupracovať s podobne orientovanými organizáciami, ktorými sú Tree-Nation. Táto firma sa podieľa na zalesňovaní sveta a riešení otázok klimatickej krízy. Táto spoločnosť si vytýčila cieľ vysadiť do roku 2050 až bilión stromov. Sme radi, že sa môžeme na tomto ambicióznom a skvelom projekte podieľať – 5000 stromov za rok 2022 je toho dôkazom.

You may also like