Top Tag

Šikanovanie nie je príjemné,  hlavne keď sa to týka vášho dieťaťa. O tejto téme sa moc nehovorí. Dalo by sa povedať, že je skôr tabu. Je to veľmi citlivá téma, ktorej by sme sa nemali vyhýbať, ani báť sa o nej hovoriť. V školských triedach sa práve šikanovanie vyskytuje najčastejšie. Prečo je to tak? Čo to je tá šikana? Ako sa cíti žiak, ktorý je šikanovaný svojimi vlastnými spolužiakmi? V školských triedach existujú veľké rozdiely v žiakoch, ktorí túto triedu navštevujú. Ak škola nemá stanovené uniformy do školy, žiaci chodia do školy vo svojom oblečení. Aj za oblečenie môže byť vaše dieťa šikanované.

školská trieda

Neoblieka sa veľmi štýlovo a podľa najnovšej módy? Ak svoje dieťa obliekate veľmi jednoducho alebo chodí v roztrhaných či špinavých nohaviciach alebo tričku, môže byť neskôr šikanované od svojich spolužiakov. Ďalším dôvodom môžu byť aj nezrovnalosti v ich kamarátskom živote. Niekedy sa šikanovanie netýka priamo školy a školského prostredia. Mnohé deti šikanujú práve cestou do školy a zo školy. Práve toto šikanovanie by sa malo nahlasovať triednym učiteľkám a malo by byť riešené aj spolu s rodičom dieťaťa. Mnoho rodičov si ani len nevšimne, že jeho dieťa niekto šikanuje.

triedny učiteľ

Zistia to až neskôr od iných ľudí. Dieťa im to koľkokrát ani len nepovie, pretože sa o dieťa moc nestarajú. Každé obťažovanie a šikanovanie by vaše dieťa malo nahlásiť pani triednej učiteľke. Už na nej bude, či to začne riešiť. Je to veľmi nepríjemná téma, no o to práve častejšie sa vyskytuje tento problém so šikanovaním. Dieťa môže byť šikanované aj pomocou rôznych digitálnych zariadení a aj na sociálnych sieťach. Každý deň si dopisuje so svojimi spolužiakmi, ktorí vášmu dieťaťu môžu robiť veľmi zle. Takéto správanie sa nazýva kyberšikana. Ani o kyberšikane sa moc nehovorí a radšej o nej každý mlčí. Mali by sme to napraviť.

You may also like