Top Tag

Potrebujete spoľahlivého právnika. Riešite obchodnú zmluvu, dedičské konanie alebo kupujete, či predávate nehnuteľnosť. Zverte sa so svojimi potrebami do rúk poprednej advokátskej spoločnosti Lexante s.r.o.. V tíme spoločnosti nájdete odborníkov z oblasti práva, daní, financií a audítorov. Zameranie spoločnosti je naozaj široké a pokryte skúsenými odborníkmi. Poskytuje poradenstvo v oblastiach:

Sudcovské kladivo

Právo obchodných spoločností: Ak potrebujete poradiť s obchodnou spoločnosťou, družstvom alebo iným podnikateľským subjektom.

Riešenie sporov: Riešenie rozmanitých sporov a konfliktov od občianskoprávnych cez obchodné spory, až po správne spory. Spory riešenie mimosúdnou cestou, ale aj súdnou cestou.

Právo duševného vlastníctva: Ochrana práv výsledkov tvorivej činnosti ako sú autorského práva, ochranných známok, patentov, dizajnov a ďalších foriem duševného vlastníctva.

Nehnuteľnosti a development: Ak potrebujete poradiť so stavbou, nájmom, predajom alebo kúpou nehnuteľnosti. Vrátené pozemkových konaní, stavebných povolení a územného plánovania.

Bankové a finančné právo: Právne poradenstvo v prípade zložitých finančných záležitostí a transakcií.

Trestné právo: Právne služby pre obete trestných činov, obvinených ako aj všetkých zúčastnených. Od závažných trestných činov až po menej závažne činy.

Váhy spravodlivosti

Informačné technológie: Právne služby v oblasti informačných technológií.

Mediálne právo, ochrana osobnosti a dobrej povesti: Ochrana práv v oblasti útokom na dobré meno a šíreniu neoprávnených informácií.

Ochrana súkromia a osobných údajov: Ochrana osobných údajov a ich riadne spracovanie.

Občianske právo: Právna pomoc v oblastiach, ktoré ovplyvňujú osobný a občiansky život, pomoc v oblasti zmluvného práva, rodinného a dedičského práva.

Pracovné právo: Odborná pomoc týkajúca sa zamestnaneckých práv a pracovných vzťahov.

Správne právo: Pomoc týkajúca sa správnych konaní, administratívnych postupov a regulácií.

Ak hľadáte výraz právnik Bratislava cenník neváhajte a kontaktuje advokátsku a právnu spoločnosť Lexante s.r.o., ktorá Vám poradí v širokej škále právnych otázok.

You may also like